Lễ khai giảng Trường TH Cảnh Hóa

Lễ khai giảng Trường TH Cảnh Hóa

Sáng ngày 9/9/2019 Trường TH đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm học 2019-2020. Lễ khai giảng muộn hơn so với các trường trong cả nước vì do địa điểm trường…