Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ V

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ V

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam trường TH Cảnh Hóa đã phát động  tuần lễ ngày hội đọc sách được tổ chức với các hoạt động phong phú và đa dạng như: Tuyên truyên…
Thư viện trường em

Thư viện trường em

Ngày 22/12/2017 Trường TH Cảnh Hóa vinh dự đón Phóng viên báo Quảng Bình về làm phóng sự về xây dựng thư viện xanh.