Hùng biện tiếng Anh trong giờ chào cờ

IMG20171002065759 cf83a99ab38d5dd3049cIMG2017100206575932191892_367650997061347_6781272646169395200_nIMG20171023070528 IMG20171023070826