Ngày hội đọc sách

Tháng Năm 1, 2017 11:15 sáng

Sáng ngày 24/4/2017.Trường TH Cảnh Hóa tổ chức ngày hội đọc sách cho toàn thể cán bộ giáo viên,học sinh, phụ huynh.

Một số hình ảnh tiêu biểu của ngày hội.

IMG20170424080711 IMG20170424081111 IMG20170424081126 IMG20170424081142