Liên hệ

                                       Trường Tiểu học Cảnh Hóa

                 Địa chỉ: Thôn Cây Thị, xã Cảnh Hóa , huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Hòa – Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 0987903122. – Email:tthoa_thchoa@quangbinh.edu.vn