Buổi giới thiệu sách của cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền.

Tháng Mười Hai 6, 2017 2:16 chiều

Sáng ngày 27/11. Trường TH Cảnh Hóa tổ chức buổi giới thiệu sách của cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền trao tặng.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

IMG20171023070235 IMG20171023070528 IMG20171023071505 IMG20171023071617