Các nhà hảo tâm trao tặng sách vở, áo ấm cho các em học sinh

0b0d3904b59e45c01c8f 3d8b4289ce133e4d6702 6ed2e0a26c389c66c529 53b997c51b5feb01b24e 633f6f4ae3d0138e4ac1