Cán bộ Đảng viên cùng các em học sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 22/12

0ea463985bbbb8e5e1aa 1aea1a642347c0199956 1f9a30020921ea7fb330 6c3eaa709253710d2842 586f52146a378969d026 c4310e4f366cd5328c7d