Đại hội liên đội trường TH cảnh Hóa

Tháng Mười Một 6, 2017 8:18 sáng

Ngày 24/10/2017 Trường TH Cảnh Hóa đã tổ chức đại hội liên đội.Đại hội đã đánh giá quá trình hoạt động liên đội trong một năm qua đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của liên đội trong nhiệm kì tới.Đại hội đã bầu ra được những gương mặt tiêu biểu cho liên đội.

Một số hình ảnh tiêu biểu :

IMG20171025154543IMG20171025154929IMG20171025154543IMG20171025161357IMG20171025162400IMG20171025154753IMG20171025163715