Hội hữu nghị Việt Nam(CHLB Đức) trao quà cho các em học sinh trường Cảnh Hóa

1df1df065857b809e146 c11fab1e2f4fcf11965e 5de338c6bc975cc90586 5de338c6bc975cc90586 093ffc1678479819c156 20b705aa81fb61a538ea 5f4605608131616f3820 a699fc036752870cde43