Hưởng ứng lễ phát động ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Sáng ngày 25/3.Hưởng ứng lễ phát động ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.Đúng 7h 30 phút ngày 25/3 toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Cảnh Hóa có mặt tại trường THCS Cảnh Hóa để hưởng ứng  phong trào.

0dead5d4ccc3229d7bd207c864c57dd2938ccac3a01bb503ac14424a1b05 ed8867ac7ebb90e5c9aa 7b85c169d87e36206f6f b1b6577f4e68a036f979