Một số bài viết tiêu biểu trong hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi. Nét chữ- nết người”

Tháng Ba 13, 2017 3:05 chiều

Sau đây là hình ảnh một số bài viết tiêu biểu của hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi. Nét chữ -Nết người “. Trường TH Cảnh Hóa năm học 2016-2017:

16807245_800354756779151_6764807447843727801_n 16832049_800354746779152_5509684042744900923_n