Thi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Tháng Một 11, 2018 2:22 chiều

Trường TH Cảnh Hóa đã tổ chức thi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Cuộc thi dành cho toàn bộ giáo viên trong nhà trường.Tất cả giáo viên đã nổ lực để hoàn thành tốt phần thi của mình.

5feedb4afc5913074a48 847e42e465f78aa9d3e6 bc87f522d2313d6f6420 e3973a3d1d2ef270ab3f f48ad812ff01105f4910