Tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam tại UBND xã Cảnh Hóa

IMG20191120075606IMG20191120081405IMG20191120090718IoIMG20191120091947IMG20191120092456IMG20191120082845