Trao giải thưởng cho các em đạt giải trong ngày hội học sinh tiểu học

Ngày 19/3 Trường TH Cảnh Hóa đã tổ chức trao giải thưởng cho các em đạt giải chữ viết, giải nhất rung chuông vàng và các giải trò chơi dành cho giáo viên và các em học sinh trong ngày hội học sinh tiểu học.

1b71ca83d2943cca6585 7e048cf894ef7ab123fe 067a313a282dc6739f3c4d46e3c0fbd715894cc6