Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày 2/10/2019 ba cấp học xã Cảnh Hóa đã tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đềIMG20191002074040IMG20191002080002ốpIMG20191002080856IMG20191002080936IMG20191002074040